“Shengyuan Packaging” hakda

“Shengyuan Packaging Group”, Zhejiang şäheriniň Wenzhou şäherinde ýerleşýär. Soňky 30 ýylda Şengýuan zawody Hytaýyň gaplaýyş pudagyna hyzmat etmäge ünsi jemledi. Kraft kagyz haltalary, çeper kagyz haltalary, kagyz gutular we ş.m. öndürmekde ýöriteleşýäris. Bizde güýçli tehniki toparymyz, ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli hünärmenler, adamlaşdyrylan dolandyryş düşünjesi, berk hil gözegçilik ulgamy bar adam ýalňyşlygynyň öňüni almak prosesi. Daşky gurşaw ülňülerine laýyk gelmek üçin ähli pudaklarda ýokary hilli çap gaplamalary bilen üpjün etmek üçin önümleri barlamak üçin hünärmen synag işgärleri bar.

Aýratyn önüm

IOP I BR GOWY BRANDLAR

DÜNLD--LEOL SOLAR ÖNÜMLERINI BR GÖRNÜŞ ÖNÜMLERI

  • v
  • rg
  • svd
  • vd
  • vdvd
  • vs
  • sd
  • qw