• nieiye
Jute Bag

Doldurylanda-da dik durar ýaly güýçli we çydamly ýüz bilen ýokary hilli 100% jüt mata bişirilýär.
Material: jute
Suw geçirmeýän: Islendik söwda görnüşine we islendik garaşylmadyk pursat üçin amatly aýratynlyklary bolan laminirlenen poliuretan örtük.
Itemshli zatlary saklap bilýär we süpürmek arkaly aňsat arassalanyp bolýar.
Farmerserli daýhan bazaryndan aşhana çenli bu gaýtadan ulanylýan sumkalar täze iýmit saklamak üçin ajaýyp.
Şahsylaşdyrylan: Ölçegler we ýüzler düzülip bilner, nagyşly harplar ýa-da atlar maşgalaňyz we dostlaryňyz üçin ajaýyp sowgatdyr
Programma: plýa beach, söwda, sport zaly, syýahat, supermarket, Ro Christmasdestwo sowgady, doglan gün, söýgüliler güni, ýubileý.