• nieiye
Paper Box

Hil kagyzy bilen örtülen karton sowgat gutusy, aňsat bukulýan gapaklary we gapagy, magnit korpus / ygtybarly ýerleşdirilmegi üçin berkidilen stikerler bilen, sowgat gutusynyň gurluşy güýçli, giň we çakyr äýnekleri, krujkalar, kiçi çüýşeler, futbolkalar, kosmetika we DIY üçin ajaýyp beýleki esbaplar - şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hödürleýäris.
Material: örtülen kagyz, çal kagyz, agramy 120g-210g, ýörite kagyz agramy 150g-210g, kartonyň agramy 800g-2000g.
Amal: ýeňil film (ýag), lal film (ýag), UV, bronzing, konkaw, konweks, relyef (bronzing + konweks)
Reňk: panton
Programma we aýratynlyklar: Sowgat gaplaýyş gutusy gaplamanyň sosial zerurlyklarynyň giňelmegidir.
Diňe gaplamak funksiýasyna eýe bolman, eýsem harytlaryň bahasyny belli bir derejede görkezýär.
Sowgat gutusynyň gözelligi, harytlary owadanlaşdyrmakda we müşderileri çekmekde güýçli täsir edýän harytlaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen gönüden-göni proporsionaldyr.